Voer een zoekterm in

Lees alle belangrijke weetjes over het zakelijke gebruik van social media

Contented_Webcare_Apeldoorn

Lees alle belangrijke weetjes over het zakelijke gebruik van social media

Social media worden (meervoud? ja! lees hier waarom!) in Nederland enorm veel gebruikt; dat is bekend. Buzzcapture  publiceert jaarlijks wat de trend is in het gebruik van social media in Nederland. Het Nederlandse bedrijf Marketingfacts onderzoekt en meet deze cijfers. Per platform en per socialmediakanaal worden de cijfers op deze manier onderzocht en gepubliceerd. Zo wordt het gebruik van Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat en Hyves geanalyseerd. Ook dit jaar publiceerden ze een overzicht van de netwerken die in 2016 het populairst zijn. We vergelijken ze met de cijfers uit 2015. Wat is de trend en waar moet je (zakelijk) vooral aanwezig zijn, om je potentiële en bestaande klanten aan je te binden?

Gebruik social media in 2015

Zoals in onderstaande grafiek uit 2015 te zien is, zit er een stijgende lijn in het gebruik van een aantal socialmediakanalen in Nederland. In 2015 voerden Whatsapp en Facebook de lijst aan. LinkedIn, Google+, Instagram en Pinterest zitten in een stijgende lijn qua populariteit en gebruik. Hyves is sinds 2 december 2013 gestopt met het zijn van een socialmediaplatform en zodoende niet meer noemenswaardig in deze lijst. Whatsapp wordt daarentegen wel genoemd in de lijst van Buzzcapture, ondanks het feit dat het geen openbaar platform is. Waarom? De reden is dat Buzzcapture daar een dienst voor ontwikkeld heeft, waarmee ze klanten ontzorgen die Whatsapp zakelijk gebruiken.

Contented-blogt_socialmedia_trend_2015

Afbeelding 1: socialmediagebruik in Nederland in 2015   (bron: Buzzcapture)

In 2015 bestond de top 8 populairste socialmediakanelen uit:

  1. WhatsApp
  2. Facebook
  3. LinkedIn
  4. Google+
  5. Twitter
  6. Instagram
  7. Pinterest
  8. Hyves

Gebruik social media in 2016

Wat in 2016 opvalt is dat Whatsapp  en Facebook richting de 10 miljoen gebruikers kruipen in Nederland. Even voor de beeldvorming: in Nederland wonen 17 miljoen inwoners. Daarvan zitten er pak hem beet 1 miljoen in de categorie 0 tot 5 jaar. Wij stellen dat die categorie personen nog geen sociale media gebruiken. Een eenvoudig rekensommetje laat vervolgens zien dat (10:16)*100% = 62,5% van de Nederlanders actief is op social media. Wij vinden dat best veel! Jij?

Verder zien we dat ook het gebruik van Youtube en LinkedIn stijgt. Instagram, Pinterest en Snapchat worden steeds populairder. Uit recent onderzoek van Forrester is tevens gebleken dat Instagram koploper is in het creëren van interactie op social media. Posts op Instagram leveren per volger in verhouding met Facebook maar liefst 58 keer meer engagement op.  In vergelijking met Twitter is dit zelfs 120 keer meer! Buzzcapture heeft per socialmediakanaal uitgeschreven wat de trends zijn. Ben je daarin geïnteresseerd? Lees dat dan hier.

Zakelijk zijn LinkedIn en Instagram ook populairder aan het worden. In 2013 bleek uit onderzoek dat 25% van de gebruikers van social media zakelijk isInmiddels zal dit percentage gestegen zijn, al is dat een inschatting van ons gebaseerd op de lijn der verwachtingen. Aangezien we in ons eerdere blog aan aangaven dat SEO en Sales dicht tegen elkaar aanliggen, verwachten we dat het ‘zakelijk aanwezig zijn’ en ‘gevonden worden’ op social media in 2016 alleen maar zal toenemen.Dit levert namelijk interactie en omzet op. Als je hier nou geen tijd voor hebt, besteed het dan uit aan een gecertificeerde partij!

Contented-blogt_socialmedia_trend_2016

Afbeelding 2: socialmediagebruik in Nederland in 2016, één jaar later   (bron: Buzzcapture)

Trends social media 2016

Terug naar de statistieken en de trends. Wat tevens direct opvalt is dat Twitter in een dalende lijn terecht is gekomen sinds een jaar of 4 geleden. 2012 lijkt het kantelpunt voor het gebruik Twitter. In een zeer recent nieuwsbericht in het NRC wordt aangegeven dat Twitter zich verder ontwikkelt en dat Twitter veranderingen toepast om gebruikers te blijven binden aan hun platform. Zo willen ze de limiet van 140 tekens gaan aanpakken. Media als foto’s en video’s tellen niet meer mee in die 140 tekens. Op die manier is er plaats voor meer content op Twitter. Dit lijkt ons als subjectieve partij vóór de content geen overbodige luxe, jou wel?

Zakelijk gebruik social media

Het mag duidelijk zijn dat social media in Nederland steeds meer gebruikt wordt, zowel particulier als zakelijk. Je hoeft geen glazen bol te hebben om te zien dat deze stijgende lijn zich alleen maar voortzet. Focus is hierbij het codewoord, dat zeiden we al eerder. Kies het socialmediaplatform dat bij jouw branche, organisatie of doelgroep hoort. Kun je hulp gebruiken bij het opstarten of beheren van een zakelijk socialmedia-account, of wil je sparren over de strategie die je op jouw socialmediakanalen wil gaan toepassen? Laat het ons weten, we zijn erg benieuwd en helpen graag.

Geen reacties

Plaats een reactie

Hallo, ik wil graag reageren op dit blog. Ik vind namelijk dat ...